Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marian Stala

Marian Stala

Historyk literatury i krytyk literacki, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020. Poświęcił wiele prac badawczych poezji okresu wczesnego modernizmu, w tym książki: Metafora w liryce Młodej polski: metamorfozy widzenia poetyckiego (Warszawa 1988), Pejzaż człowieka: młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele (Kraków 1994). Zajmuje się także poezją XX wieku oraz poezją najnowszą. Opublikował między innymi: Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza (Kraków 2001), Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce (Kraków 1991), Druga strona. Notatki o poezji współczesnej (Kraków 1997), Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie (Kraków 2004), Niepojęte: Jest. Urywki nie napisanej książki o poezji i krytyce (Kraków 2011), Blisko wiersza. 30 interpretacji (Wrocław 2011).
Autor antologii tekstów poświęconych lirykom lozańskim Adama Mickiewicza pt. Strona Lemanu (Kraków 1998), a także wyboru wierszy Czesława Miłosza wydanego wraz z esejem pt. Ekstaza o wschodzie słońca. O poezji Czesława Miłosza (Kraków 1999). Współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, laureat nagrody Fundacji Kościelskich (1991) oraz nagrody im. Kazimierza Wyki (1998). W latach 2006-2008 juror Literackiej Nagrody Nike, w latach 2013-2018 juror Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Członek Komitetu Naukowego edycji Dzieł zebranych Czesława Miłosza.