Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Nas

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Polonistyki UJ, która została powołana Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Ośrodek prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską obejmującą twórczość Czesława Miłosza, jej przekłady na języki obce oraz krajową i zagraniczną recepcję.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie badań, w tym badań porównawczych, ukazujących dziedzictwo Czesława Miłosza w nowych kontekstach kulturowych oraz jego związki z innymi niż literatura dziedzinami myśli i twórczości;
2) współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, fundacjami i instytucjami kultury zajmującymi się dziedzictwem Czesława Miłosza, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kulturalnych Miasta Krakowa oraz ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych i na Litwie;
3) inicjowanie i wspieranie podejmowanych przez młodą kadrę naukową prac badawczych związanych z twórczością Noblisty, w tym obejmowanie tej działalności patronatem naukowym;
4) organizowanie i współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów naukowych;
5) przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych (monografii i prac zbiorowych) związanych z działalnością Ośrodka;
6) prowadzenie działalności dydaktycznej (wykłady, seminaria, warsztaty), adresowanej zarówno do środowiska akademickiego, jak i innych środowisk, przede wszystkim nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) pełnienie roli forum umożliwiającego nawiązanie kontaktów przedstawicielom różnych środowisk współpracujących z Ośrodkiem.

Ośrodek posiada międzynarodową, polsko-litewsko-amerykańską Radę Konsultacyjną złożoną z wybitnych przedstawicieli nauki i kultury.