Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

prof. dr hab. Joanna Zach

na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się poezją szeroko rozumianego modernizmu, od zjawisk prekursorskich, z połowy XIX wieku, po modernizm XX wieczny i jego odmiany schyłkowe. Najwięcej prac badawczych poświęciła twórczości Cypriana Norwida i Czesława Miłosza, akcentując znaczenie sztuki poetyckiej jako subtelnej wykładni przemian cywilizacyjnych. Autorka publikacji w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i fińskim, w tym książek: Monolog różnogłosy. O dramatach współczesnych Cypriana Norwida (Kraków 1993), Miłosz i poetyka wyznania (Kraków 2002), Biologia i teodycea. Homo poeticus Czesława Miłosza (Kraków 2017). W latach 1994-1999 lektor języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Helsinkach; w latach 2000-2002 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Intelektualistów – „Helsinki Forum”. Stypendystka Oxford University (St. Anne’s College) i Harvard University (Dept. of Slavic Languages and Lieratures, w katedrze prof. Stanisława Barańczaka). W roku 2005 – Podlich Distinguished Fellow w Claremont McKenna College w Kalifornii. Wykłady, referaty i odczyty o twórczości Czesława Miłosza wygłosiła m.in. w Michigan State University, Akademii Mohylańskiej w Kijowie, Uniwersytecie Petersburskim, Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i na Paryskiej Sorbonie.