Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20210915

"Jak w ziarnie trzymam nienazwaną przyszłość". "Traktat" poetycki po litewsku

Date: 15.09.2021
Start Time: 18 00
Place: Pałac Potockich, Rynek Główny 20 Kraków
"Jak w ziarnie trzymam nienazwaną przyszłość". "Traktat" poetycki po litewsku

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Litewski Instytut Kultury oraz  KBF/ Operator programu Kraków-Miasto Literatury Unesco zapraszają na spotkanie polsko-litewskie z okazji ukazania się Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza w przekładzie Tomasa Venclovy.

Uczestnicy: Tomas Venclova, Mindaugas Kvietkauskas, Beata Kalęba, Jarosław Fazan, Rasa Rimickaité

Treścią Traktatu poetyckiego (1955-1956) są dzieje poezji polskiej w XX wieku, a raczej – jak mówi Miłosz – „refleksja nad jej miejscem wśród wydarzeń historycznych tego stulecia”. Gdy w roku 2001 ukazał się anglojęzyczny przekład Traktatu, Helen Vendler napisała o nim, że jest to - obok Ziemi jałowej Eliota - jeden z  najwybitniejszych poematów XX wieku. Co sprawia, że po upływie wielu dekad i w transpozycji na odmienne realia kulturowe utwór Miłosza znajduje wciąż głęboki oddźwięk, a jego sens nie ulega przedawnieniu? W roku obecnym, nakładem litewskiego wydawnictwa Apostrofa oraz Fundacji Pogranicze w Sejnach, ukazał się pierwszy przekład Traktatu poetyckiego na język litewski. Autorem tego przekładu jest Tomas Venclova – poeta, przyjaciel i partner Miłosza w dialogu, który w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przyniósł istotny przełom w stosunkach kulturalnych między Polską i Litwą. Dialog poetów, który dotyczył historii i teraźniejszości, zakorzenienia i wygnania, polityki i sztuki, znajduje w tym przekładzie swoją kolejną odsłonę – tym razem w materii poetyckiej, jako dialog osobowości twórczych, dialog języków i kultur.   

Litewski przekład Traktatu będzie okazją do rozmowy na temat poezji Miłosza i jej litewskich kontekstów, aktualności poematu i swoistości jego litewskiej wersji, a także roli poezji w kształtowaniu krytycznej świadomości naszych czasów.

Bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie KBF >>

Rozmowa będzie transmitowana na profilu FB Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza.